ฉลองสิ้นปี ลุ้นบินฟรี ไปเกาหลี กับ เป็นต่อเอ็กซ์เช้นจ์

1. ลูกค้าจะต้องแลกเงินกับทางร้าน เป็นต่อเอ็กซ์เช้นจ์ และเก็บใบเสร็จในการยืนยันไว้
2. ทางเราจะจับฉลากผู้โชคดีจากหมายเลขใบเสร็จของลูกค้าทั้งหมด
3. ลูกค้าที่ได้รับการรางวัลจะต้องนำใบเสร็จหรือ รูปถ่ายใบเสร็จมายืนยัน เพื่อรับสิทธิ์
4. เราจะจับฉลาก ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักและทริปท่องเที่ยวเกาหลี 2 คนจำนวน 3 รางวัล
5. ช่วงเวลาโปรโมชั่น 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 60 นี้เท่านั้น
6. ประกาศผลผู้โชคดี ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 ที่ www.pentorexchange.com
7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถ โอน หรือ มอบให้คนอื่นได้ และ ไม่สามารถแลกเป็นอย่างอื่นได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
9. เงื่อนไขถูกปรับเปลี่ยนไปตามโปรโมชั่น

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สกุลเงินซื้อขาย
USD
United States
33.20 33.35
GBP
United Kingdom
42.70 43.05
EUR
European Union
39.00 39.30
JPY
Japan
0.3035 0.3045
MYR
Malaysia
7.70 7.75
SGD
Singapore
24.25 24.45
CNY
China
4.94 4.99

ราคาทองคำ

ราคาทองคำ
23 สิงหาคม 2560 เวลา 13:23 น. (ครั้งที่ 2)

ทองคำแท่ง
รับซื้อ (บาท)
20,200.00
ขายออก (บาท)
20,300.00
ทองคำรูปพรรณ
รับซื้อ (บาท)
19,829.28
ขายออก (บาท)
20,800.00