อัตราแลกเปลี่ยน

23 September 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.25 32.37
50 32.25 32.37
10 - 20 32.10 32.27
5 32.00 32.27
1 31.65 32.07
GBP
United Kingdom
50 42.58 42.90
20- 5 42.48 42.80
EUR
European Union
500-100 37.83 38.05
50 37.78 38.00
20-5 37.73 38.00
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.58 33.75
AUD
Australia
100 - 5 23.43 23.60
JPY
Japan
- 0.2902 0.2915
MYR
Malaysia
100 - 50 7.80 7.87
10 - 5 7.60 7.87
2 - 1 7.40 7.87
SGD
Singapore
1000 - 100 23.58 23.75
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.12 4.15
CAD
Canada
- 24.93 25.15
DKK
Denmark
1000 - 50 5.04 5.09
NOK
Norway
1000 - 50 3.91 3.96
SEK
Sweden
1000 - 20 3.62 3.67
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.049 1.06
KRW
Korea
50k - 10k 0.0285 0.029
1000 0.0275 0.028
CNY
China
100 4.68 4.72
50 4.68 4.72
20 - 10 4.58 4.67
5 - 1 4.38 4.62
PHP
Philippines
1000 - 20 0.575 0.61
NZD
New Zealand
100 - 5 21.30 21.85
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.36 1.40
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.15 2.22
RUB
Russia
5000 - 10 0.455 0.485
MOP
Macau
1000 - 10 3.98 4.05