อัตราแลกเปลี่ยน

30 May 2566
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 34.60 34.77
50 34.60 34.77
20 - 10 34.53 34.69
5 34.48 34.69
1 34.27 34.52
GBP
United Kingdom
50 42.70 42.95
20- 5 42.60 42.85
EUR
European Union
500-100 36.95 37.20
50 36.90 37.20
20-5 36.90 37.20
CHF
Switzerland
1000 - 10 38.15 38.40
AUD
Australia
100 - 5 22.45 22.70
JPY
Japan
- 0.2485 0.25
MYR
Malaysia
100 - 50 7.51 7.58
10 - 5 7.11 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.65 26.05
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.41 4.45
CAD
Canada
- 25.45 25.60
DKK
Denmark
1000 - 50 3.68 4.50
NOK
Norway
1000 - 50 - 3.10
SEK
Sweden
1000 - 20 - 3.20
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.125 1.14
KRW
Korea
50k - 10k 0.0262 0.0264
1000 0.0252 0.0254
CNY
China
100 4.87 4.93
50 4.87 4.93
20 - 10 4.67 4.88
5 - 1 4.47 4.78
PHP
Philippines
1000 - 20 0.58 0.62
NZD
New Zealand
100 - 5 20.55 21.05
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.47 1.51
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.31 2.35
RUB
Russia
5000 - 10 0.36 0.42
MOP
Macau
1000 - 10 4.03 4.25