อัตราแลกเปลี่ยน

10 December 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.69 32.78
50 32.69 32.78
10 - 20 32.54 32.68
5 32.44 32.68
1 32.09 32.48
GBP
United Kingdom
50 41.59 42.00
20- 5 41.49 41.90
EUR
European Union
500-100 37.24 37.45
50 37.19 37.40
20-5 37.14 37.40
CHF
Switzerland
1000 - 10 32.95 33.15
AUD
Australia
100 - 5 23.48 23.65
JPY
Japan
- 0.2902 0.292
MYR
Malaysia
100 - 50 7.81 7.86
10 - 5 7.61 7.86
2 - 1 7.41 7.86
SGD
Singapore
1000 - 100 23.78 23.95
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.17 4.21
CAD
Canada
- 24.48 24.70
DKK
Denmark
1000 - 50 4.95 5.00
NOK
Norway
1000 - 50 3.80 3.85
SEK
Sweden
1000 - 20 3.58 3.63
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.089 1.10
KRW
Korea
50k - 10k 0.0285 0.029
1000 0.0275 0.028
CNY
China
100 4.70 4.75
50 4.70 4.75
20 - 10 4.60 4.70
5 - 1 4.40 4.65
PHP
Philippines
1000 - 20 0.60 0.63
NZD
New Zealand
100 - 5 22.20 22.75
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.40 1.44
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.22 2.30
RUB
Russia
5000 - 10 0.46 0.495
MOP
Macau
1000 - 10 4.06 4.12