อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.20 33.35
50 33.15 33.35
20-10 33.05 33.25
5 32.95 33.25
1 32.50 33.15
GBP
United Kingdom
50 42.70 43.05
20-5 42.60 43.05
EUR
European Union
500-100 39.00 39.30
50 38.95 39.30
20-5 38.90 39.30
CHF
Switzerland
1000-100 34.20 34.40
AUD
Australia
- 26.05 26.25
JPY
Japan
- 0.3035 0.3045
MYR
Malaysia
100-50 7.70 7.75
20-10 7.50 7.75
5-1 7.30 7.75
SGD
Singapore
1000 24.25 24.45
HKD
Hong Kong
- 4.22 4.27
CAD
Canada
- 26.50 26.70
TWD
Taiwan
1000-100 1.095 1.115
KRW
Korea
50000-10000 0.0289 0.0295
1000 0.0269 0.0295
CNY
China
100 4.94 4.99
50 4.94 4.99
20-10 4.64 4.99
5-1 4.00 4.99
PHP
Philippines
- 0.63 0.66
NZD
New Zealand
- 23.85 24.15
VND
Vietnam
(:1000) 1.40 1.46
IDR
Indonesia
(:1000) 2.48 2.56
RUB
Russian
- 0.525 0.57
MOP
Macao
- 4.03 4.12