อัตราแลกเปลี่ยน

22 July 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.73 30.83
50 30.73 30.83
10 - 20 30.58 30.73
5 30.48 30.73
1 30.13 30.53
GBP
United Kingdom
50 38.52 38.85
20- 5 38.42 38.75
EUR
European Union
500-100 34.42 34.60
50 34.37 34.55
20-5 34.32 34.55
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.20 31.35
AUD
Australia
100 - 5 21.58 21.75
JPY
Japan
- 0.284 0.286
MYR
Malaysia
100 - 50 7.42 7.50
10 - 5 7.22 7.50
2 - 1 7.02 7.50
SGD
Singapore
1000 - 100 22.53 22.70
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.92 3.96
CAD
Canada
- 23.53 23.80
DKK
Denmark
1000 - 50 4.57 4.62
NOK
Norway
1000 - 50 3.54 3.59
SEK
Sweden
1000 - 20 3.23 3.28
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.984 0.995
KRW
Korea
50k - 10k 0.0254 0.026
1000 0.0244 0.025
CNY
China
100 4.43 4.48
50 4.43 4.48
20 - 10 4.33 4.43
5 - 1 4.13 4.38
PHP
Philippines
1000 - 20 0.59 0.62
NZD
New Zealand
100 - 5 20.40 20.90
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.30 1.34
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.15 2.22
RUB
Russia
5000 - 10 0.475 0.505
MOP
Macau
1000 - 10 3.79 3.85