อัตราแลกเปลี่ยน

23 September 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.26 33.40
50 33.26 33.40
20 - 10 33.15 33.30
5 33.04 33.30
1 32.87 33.10
GBP
United Kingdom
50 45.40 45.65
20- 5 45.30 45.55
EUR
European Union
500-100 39.00 39.20
50 38.95 39.20
20-5 38.95 39.20
CHF
Switzerland
1000 - 10 35.95 36.15
AUD
Australia
100 - 5 24.00 24.20
JPY
Japan
- 0.301 0.305
MYR
Malaysia
100 - 50 7.89 7.97
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.40 25.75
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.24 4.29
CAD
Canada
- 26.03 26.20
DKK
Denmark
1000 - 50 5.21 5.25
NOK
Norway
1000 - 50 3.81 3.85
SEK
Sweden
1000 - 20 3.80 3.85
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.149 1.16
KRW
Korea
50k - 10k 0.0281 0.0288
1000 0.0251 0.0278
CNY
China
100 5.09 5.15
50 5.09 5.15
20 - 10 4.99 5.10
5 - 1 4.79 5.05
PHP
Philippines
1000 - 20 0.60 0.65
NZD
New Zealand
100 - 5 22.95 23.45
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.44 1.48
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.26 2.33
RUB
Russia
5000 - 10 0.42 0.45
MOP
Macau
1000 - 10 3.93 4.02