อัตราแลกเปลี่ยน

06 April 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.75 32.90
50 32.75 32.90
10 - 20 32.60 32.80
5 32.50 32.80
1 32.15 32.60
GBP
United Kingdom
50 40.12 40.45
20- 5 40.02 40.35
EUR
European Union
500-100 35.22 35.50
50 35.17 35.45
20-5 35.12 35.45
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.35 33.55
AUD
Australia
100 - 5 19.78 20.10
JPY
Japan
- 0.2985 0.302
MYR
Malaysia
100 - 50 7.32 7.45
10 - 5 7.12 7.45
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.78 23.00
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.18 4.23
CAD
Canada
- 22.98 23.25
DKK
Denmark
1000 - 50 4.68 4.75
NOK
Norway
1000 - 50 3.06 3.17
SEK
Sweden
1000 - 20 3.17 3.23
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.999 1.03
KRW
Korea
50k - 10k 0.0253 0.0261
1000 0.0243 0.0258
CNY
China
100 4.56 4.62
50 4.56 4.62
20 - 10 4.46 4.57
5 - 1 4.26 4.52
PHP
Philippines
1000 - 20 0.575 0.61
NZD
New Zealand
100 - 5 18.85 19.60
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.24 1.32
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 1.92 2.08
RUB
Russia
5000 - 10 0.34 0.39
MOP
Macau
1000 - 10 3.80 3.92