อัตราแลกเปลี่ยน

25 November 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.25 30.43
50 30.25 30.43
20 - 10 30.12 30.33
5 30.02 30.33
1 29.75 30.13
GBP
United Kingdom
50 40.40 40.65
20- 5 40.30 40.55
EUR
European Union
500-100 35.95 36.15
50 35.90 36.10
20-5 35.85 36.10
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.10 33.35
AUD
Australia
100 - 5 22.05 22.30
JPY
Japan
- 0.288 0.2925
MYR
Malaysia
100 - 50 7.36 7.43
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.67 22.90
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.88 3.93
CAD
Canada
- 23.18 23.40
DKK
Denmark
1000 - 50 4.79 4.84
NOK
Norway
1000 - 50 3.36 3.40
SEK
Sweden
1000 - 20 3.50 3.55
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.024 1.035
KRW
Korea
50k - 10k 0.0266 0.0273
1000 0.0246 0.027
CNY
China
100 4.58 4.67
50 4.58 4.67
20 - 10 4.48 4.62
5 - 1 4.28 4.57
PHP
Philippines
1000 - 20 0.585 0.64
NZD
New Zealand
100 - 5 20.65 21.20
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.31 1.38
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.12 2.20
RUB
Russia
5000 - 10 0.365 0.405
MOP
Macau
1000 - 10 3.66 3.80