อัตราแลกเปลี่ยน

17 December 2560
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.35 32.50
50 32.30 32.50
20-10 32.22 32.40
5 32.12 32.40
2-1 31.83 32.30
GBP
United Kingdom
50 43.15 43.50
20-5 43.05 43.45
EUR
European Union
500-100 38.05 38.25
50 38.00 38.20
20-5 37.95 38.20
CHF
Switzerland
1000-100 32.60 32.85
AUD
Australia
- 24.65 24.85
JPY
Japan
- 0.288 0.2915
MYR
Malaysia
100-50 7.83 7.93
20-10 7.63 7.93
5-1 7.43 7.83
SGD
Singapore
1000 23.90 24.15
HKD
Hong Kong
- 4.12 4.19
CAD
Canada
- 25.05 25.40
TWD
Taiwan
1000-100 1.09 1.12
KRW
Korea
50000-10000 0.0292 0.0299
1000 0.0272 0.0299
CNY
China
100 4.83 4.91
50 4.83 4.91
20-10 4.53 4.91
5-1 4.00 4.81
PHP
Philippines
- 0.60 0.655
NZD
New Zealand
- 22.50 22.85
VND
Vietnam
(:1000) 1.38 1.46
IDR
Indonesia
(:1000) 2.29 2.42
RUB
Russian
- 0.51 0.56
MOP
Macao
- 4.02 4.11