อัตราแลกเปลี่ยน

14 May 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.21 31.35
50 31.16 31.35
20 - 10 31.09 31.25
5 30.98 31.25
1 30.81 31.05
GBP
United Kingdom
50 43.80 44.00
20- 5 43.70 43.90
EUR
European Union
500-100 37.65 37.85
50 37.60 37.85
20-5 37.60 37.85
CHF
Switzerland
1000 - 10 34.25 34.45
AUD
Australia
100 - 5 23.95 24.20
JPY
Japan
- 0.282 0.2865
MYR
Malaysia
100 - 50 7.50 7.58
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 23.40 23.75
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.99 4.04
CAD
Canada
- 25.68 25.85
DKK
Denmark
1000 - 50 5.03 5.07
NOK
Norway
1000 - 50 3.69 3.74
SEK
Sweden
1000 - 20 3.66 3.70
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.074 1.085
KRW
Korea
50k - 10k 0.027 0.0277
1000 0.025 0.0274
CNY
China
100 4.79 4.85
50 4.79 4.85
20 - 10 4.69 4.80
5 - 1 4.49 4.75
PHP
Philippines
1000 - 20 0.605 0.655
NZD
New Zealand
100 - 5 22.05 22.60
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.32 1.37
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.14 2.21
RUB
Russia
5000 - 10 0.39 0.42
MOP
Macau
1000 - 10 3.70 3.80