อัตราแลกเปลี่ยน

29 November 2566
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 34.62 34.80
50 34.62 34.80
20 - 10 34.54 34.72
5 34.49 34.72
1 34.29 34.55
GBP
United Kingdom
50 43.90 44.15
20- 5 43.80 44.05
EUR
European Union
500-100 38.00 38.20
50 37.95 38.20
20-5 37.95 38.20
CHF
Switzerland
1000 - 10 39.35 39.60
AUD
Australia
100 - 5 22.80 23.05
JPY
Japan
- 0.235 0.236
MYR
Malaysia
100 - 50 7.44 7.49
10 - 5 7.13 7.38
2 - 1 6.81 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.20 25.80
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.44 4.48
CAD
Canada
- 25.55 25.75
DKK
Denmark
1000 - 50 4.15 5.07
NOK
Norway
1000 - 50 2.65 3.15
SEK
Sweden
1000 - 20 2.55 3.33
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.095 1.12
KRW
Korea
50k - 10k 0.0267 0.027
1000 0.0257 0.026
CNY
China
100 4.85 4.89
50 4.85 4.89
20 - 10 4.74 4.84
5 - 1 4.43 4.74
PHP
Philippines
1000 - 20 0.605 0.65
NZD
New Zealand
100 - 5 21.05 21.50
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.40 1.47
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.23 2.28
RUB
Russia
5000 - 10 0.33 0.37
MOP
Macau
1000 - 10 4.23 4.40