อัตราแลกเปลี่ยน

17 October 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.32 30.39
50 30.32 30.39
10 - 20 30.17 30.29
5 30.07 30.29
1 29.72 30.09
GBP
United Kingdom
50 38.47 38.80
20- 5 38.37 38.70
EUR
European Union
500-100 33.37 33.55
50 33.32 33.50
20-5 33.27 33.50
CHF
Switzerland
1000 - 10 30.30 30.45
AUD
Australia
100 - 5 20.38 20.60
JPY
Japan
- 0.278 0.283
MYR
Malaysia
100 - 50 7.23 7.28
10 - 5 7.03 7.28
2 - 1 6.83 7.18
SGD
Singapore
1000 - 100 22.08 22.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.85 3.89
CAD
Canada
- 22.88 23.10
DKK
Denmark
1000 - 50 4.43 4.47
NOK
Norway
1000 - 50 3.27 3.32
SEK
Sweden
1000 - 20 3.04 3.08
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.979 0.99
KRW
Korea
50k - 10k 0.0254 0.0259
1000 0.0244 0.0254
CNY
China
100 4.26 4.30
50 4.26 4.30
20 - 10 4.16 4.25
5 - 1 3.96 4.20
PHP
Philippines
1000 - 20 0.555 0.585
NZD
New Zealand
100 - 5 18.70 19.25
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.30 1.35
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.13 2.20
RUB
Russia
5000 - 10 0.45 0.48
MOP
Macau
1000 - 10 3.71 3.77