อัตราแลกเปลี่ยน

26 November 2565
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 35.52 35.70
50 35.52 35.70
20 - 10 35.43 35.60
5 35.38 35.60
1 35.19 35.40
GBP
United Kingdom
50 42.90 43.25
20- 5 42.80 43.15
EUR
European Union
500-100 36.85 37.15
50 36.80 37.15
20-5 36.80 37.15
CHF
Switzerland
1000 - 10 37.50 37.75
AUD
Australia
100 - 5 23.85 24.10
JPY
Japan
- 0.255 0.259
MYR
Malaysia
100 - 50 7.89 7.98
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.50 26.05
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.52 4.58
CAD
Canada
- 26.53 26.80
DKK
Denmark
1000 - 50 2.98 4.97
NOK
Norway
1000 - 50 3.55 3.61
SEK
Sweden
1000 - 20 3.37 3.42
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.159 1.175
KRW
Korea
50k - 10k 0.0264 0.0272
1000 0.0254 0.0262
CNY
China
100 5.04 5.12
50 5.04 5.12
20 - 10 4.94 5.07
5 - 1 4.64 4.97
PHP
Philippines
1000 - 20 0.575 0.63
NZD
New Zealand
100 - 5 21.80 22.35
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.42 1.47
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.25 2.32
RUB
Russia
5000 - 10 0.46 0.55
MOP
Macau
1000 - 10 4.13 4.40