อัตราแลกเปลี่ยน

22 October 2560
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.00 33.16
50 32.95 33.16
20-10 32.85 33.06
5 32.75 33.06
2-1 32.40 32.96
GBP
United Kingdom
50 43.45 43.80
20-5 43.35 43.80
EUR
European Union
500-100 38.80 39.10
50 38.75 39.05
20-5 38.70 39.05
CHF
Switzerland
1000-100 33.40 33.70
AUD
Australia
- 25.70 25.95
JPY
Japan
- 0.292 0.2955
MYR
Malaysia
100-50 7.75 7.84
20-10 7.55 7.84
5-1 7.35 7.84
SGD
Singapore
1000 24.25 24.45
HKD
Hong Kong
- 4.20 4.27
CAD
Canada
- 26.15 26.50
TWD
Taiwan
1000-100 1.12 1.15
KRW
Korea
50000-10000 0.029 0.0299
1000 0.027 0.0299
CNY
China
100 4.94 5.00
50 4.94 5.00
20-10 4.64 5.00
5-1 4.00 5.00
PHP
Philippines
- 0.62 0.66
NZD
New Zealand
- 23.40 23.90
VND
Vietnam
(:1000) 1.40 1.47
IDR
Indonesia
(:1000) 2.39 2.52
RUB
Russian
- 0.54 0.58
MOP
Macao
- 4.01 4.11