อัตราแลกเปลี่ยน

31 March 2566
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.94 34.15
50 33.94 34.15
20 - 10 33.85 34.05
5 33.80 34.05
1 33.61 33.90
GBP
United Kingdom
50 42.05 42.30
20- 5 41.95 42.20
EUR
European Union
500-100 36.95 37.20
50 36.90 37.20
20-5 36.90 37.20
CHF
Switzerland
1000 - 10 37.05 37.30
AUD
Australia
100 - 5 22.65 22.90
JPY
Japan
- 0.2565 0.26
MYR
Malaysia
100 - 50 7.64 7.73
10 - 5 7.11 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.45 25.80
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.31 4.36
CAD
Canada
- 25.03 25.25
DKK
Denmark
1000 - 50 3.78 4.80
NOK
Norway
1000 - 50 3.24 3.29
SEK
Sweden
1000 - 20 3.24 3.29
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.13 1.155
KRW
Korea
50k - 10k 0.0267 0.0271
1000 0.0257 0.0261
CNY
China
100 4.92 4.97
50 4.92 4.97
20 - 10 4.72 4.92
5 - 1 4.52 4.82
PHP
Philippines
1000 - 20 0.585 0.63
NZD
New Zealand
100 - 5 21.05 21.55
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.44 1.49
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.22 2.26
RUB
Russia
5000 - 10 0.35 0.42
MOP
Macau
1000 - 10 4.03 4.25