อัตราแลกเปลี่ยน

21 April 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.12 31.26
50 31.12 31.26
20 - 10 31.00 31.16
5 30.89 31.16
1 30.72 30.96
GBP
United Kingdom
50 43.50 43.75
20- 5 43.40 43.65
EUR
European Union
500-100 37.45 37.65
50 37.40 37.65
20-5 37.40 37.65
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.90 34.10
AUD
Australia
100 - 5 24.15 24.35
JPY
Japan
- 0.285 0.289
MYR
Malaysia
100 - 50 7.49 7.56
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 23.40 23.75
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.98 4.03
CAD
Canada
- 24.83 25.00
DKK
Denmark
1000 - 50 5.00 5.04
NOK
Norway
1000 - 50 3.72 3.76
SEK
Sweden
1000 - 20 3.67 3.71
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.054 1.07
KRW
Korea
50k - 10k 0.0271 0.0278
1000 0.0251 0.0275
CNY
China
100 4.74 4.80
50 4.74 4.80
20 - 10 4.64 4.75
5 - 1 4.44 4.70
PHP
Philippines
1000 - 20 0.605 0.655
NZD
New Zealand
100 - 5 22.05 22.55
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.32 1.37
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.14 2.21
RUB
Russia
5000 - 10 0.38 0.41
MOP
Macau
1000 - 10 3.68 3.80