อัตราแลกเปลี่ยน

19 May 2567
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 35.89 36.09
50 35.89 36.09
20 - 10 35.81 36.01
5 35.76 36.01
1 35.56 35.84
GBP
United Kingdom
50 45.54 45.80
20- 5 45.49 45.75
EUR
European Union
500-100 38.99 39.20
50 38.94 39.20
20-5 38.94 39.20
CHF
Switzerland
1000 - 10 39.39 39.65
AUD
Australia
100 - 5 23.89 24.15
JPY
Japan
- 0.2305 0.232
MYR
Malaysia
100 - 50 7.63 7.69
10 - 5 7.13 7.38
2 - 1 6.81 7.17
SGD
Singapore
100 - 2 26.45 26.85
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.59 4.64
CAD
Canada
- 26.28 26.55
DKK
Denmark
1000 - 50 4.20 4.85
NOK
Norway
1000 - 50 2.90 3.25
SEK
Sweden
1000 - 20 2.90 3.25
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.08 1.11
KRW
Korea
50k - 10k 0.0264 0.0267
1000 0.0254 0.0257
CNY
China
100 4.96 5.01
50 4.96 5.01
20 - 10 4.86 4.96
5 - 1 4.55 4.86
PHP
Philippines
1000 - 20 0.59 0.635
NZD
New Zealand
100 - 5 21.70 22.10
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.39 1.44
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.28 2.33
RUB
Russia
5000 - 10 0.34 0.38
MOP
Macau
1000 - 10 4.38 4.50