อัตราแลกเปลี่ยน

27 May 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.71 31.79
50 31.71 31.79
10 - 20 31.56 31.69
5 31.46 31.69
1 31.11 31.49
GBP
United Kingdom
50 40.37 40.65
20- 5 40.27 40.55
EUR
European Union
500-100 35.37 35.55
50 35.32 35.50
20-5 35.27 35.50
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.45 31.65
AUD
Australia
100 - 5 21.88 22.05
JPY
Japan
- 0.288 0.2905
MYR
Malaysia
100 - 50 7.53 7.59
10 - 5 7.33 7.59
2 - 1 7.13 7.59
SGD
Singapore
1000 - 100 22.98 23.15
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.03 4.07
CAD
Canada
- 23.48 23.75
DKK
Denmark
1000 - 50 4.69 4.74
NOK
Norway
1000 - 50 3.59 3.64
SEK
Sweden
1000 - 20 3.27 3.32
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.019 1.035
KRW
Korea
50k - 10k 0.0265 0.027
1000 0.0255 0.026
CNY
China
100 4.54 4.59
50 4.54 4.59
20 - 10 4.44 4.54
5 - 1 4.24 4.49
PHP
Philippines
1000 - 20 0.585 0.615
NZD
New Zealand
100 - 5 20.50 21.10
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.33 1.38
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.17 2.27
RUB
Russia
5000 - 10 0.47 0.505
MOP
Macau
1000 - 10 3.81 3.90