อัตราแลกเปลี่ยน

08 October 2565
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 37.24 37.38
50 37.24 37.38
20 - 10 37.14 37.28
5 37.09 37.28
1 36.89 37.08
GBP
United Kingdom
50 41.65 42.20
20- 5 41.55 42.10
EUR
European Union
500-100 36.45 36.75
50 36.40 36.75
20-5 36.40 36.75
CHF
Switzerland
1000 - 10 37.75 38.00
AUD
Australia
100 - 5 23.80 24.10
JPY
Japan
- 0.2575 0.2615
MYR
Malaysia
100 - 50 8.00 8.09
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 25.40 27.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.72 4.77
CAD
Canada
- 27.08 27.35
DKK
Denmark
1000 - 50 4.87 4.92
NOK
Norway
1000 - 50 3.44 3.49
SEK
Sweden
1000 - 20 3.31 3.36
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.169 1.185
KRW
Korea
50k - 10k 0.0263 0.0271
1000 0.0243 0.0261
CNY
China
100 5.30 5.37
50 5.30 5.37
20 - 10 5.20 5.32
5 - 1 4.90 5.22
PHP
Philippines
1000 - 20 0.575 0.635
NZD
New Zealand
100 - 5 20.80 21.40
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.56 1.59
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.47 2.51
RUB
Russia
5000 - 10 0.48 0.57
MOP
Macau
1000 - 10 4.33 4.55