อัตราแลกเปลี่ยน

26 January 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 29.86 30.01
50 29.86 30.01
20 - 10 29.73 29.91
5 29.63 29.91
1 29.46 29.71
GBP
United Kingdom
50 40.70 41.00
20- 5 40.60 40.90
EUR
European Union
500-100 36.20 36.40
50 36.15 36.35
20-5 36.10 36.35
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.50 33.75
AUD
Australia
100 - 5 22.85 23.05
JPY
Japan
- 0.286 0.29
MYR
Malaysia
100 - 50 7.33 7.41
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.75 23.05
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.82 3.87
CAD
Canada
- 23.38 23.55
DKK
Denmark
1000 - 50 4.83 4.87
NOK
Norway
1000 - 50 3.45 3.50
SEK
Sweden
1000 - 20 3.55 3.60
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.034 1.045
KRW
Korea
50k - 10k 0.0263 0.0271
1000 0.0243 0.0268
CNY
China
100 4.58 4.64
50 4.58 4.64
20 - 10 4.48 4.59
5 - 1 4.28 4.54
PHP
Philippines
1000 - 20 0.585 0.635
NZD
New Zealand
100 - 5 21.05 21.55
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.30 1.35
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.11 2.17
RUB
Russia
5000 - 10 0.375 0.405
MOP
Macau
1000 - 10 3.60 3.70