อัตราแลกเปลี่ยน

17 September 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.46 30.54
50 30.46 30.54
10 - 20 30.31 30.44
5 30.21 30.44
1 29.86 30.24
GBP
United Kingdom
50 37.97 38.25
20- 5 37.87 38.15
EUR
European Union
500-100 33.47 33.65
50 33.42 33.60
20-5 33.37 33.60
CHF
Switzerland
1000 - 10 30.65 30.80
AUD
Australia
100 - 5 20.78 20.90
JPY
Japan
- 0.2805 0.285
MYR
Malaysia
100 - 50 7.27 7.32
10 - 5 7.07 7.32
2 - 1 6.87 7.22
SGD
Singapore
1000 - 100 22.08 22.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.87 3.91
CAD
Canada
- 23.03 23.25
DKK
Denmark
1000 - 50 4.45 4.49
NOK
Norway
1000 - 50 3.35 3.39
SEK
Sweden
1000 - 20 3.10 3.15
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.969 0.98
KRW
Korea
50k - 10k 0.025 0.0256
1000 0.024 0.0246
CNY
China
100 4.27 4.31
50 4.27 4.31
20 - 10 4.17 4.26
5 - 1 3.97 4.21
PHP
Philippines
1000 - 20 0.565 0.595
NZD
New Zealand
100 - 5 19.05 19.60
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.31 1.35
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.12 2.19
RUB
Russia
5000 - 10 0.455 0.485
MOP
Macau
1000 - 10 3.71 3.76