อัตราแลกเปลี่ยน

26 January 2565
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.05 33.25
50 33.05 33.25
20 - 10 32.85 33.15
5 32.75 33.15
1 32.55 32.95
GBP
United Kingdom
50 44.30 44.75
20- 5 44.20 44.65
EUR
European Union
500-100 37.05 37.35
50 37.00 37.35
20-5 37.00 37.35
CHF
Switzerland
1000 - 10 35.65 35.90
AUD
Australia
100 - 5 23.40 23.65
JPY
Japan
- 0.2855 0.2895
MYR
Malaysia
100 - 50 7.80 7.90
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 23.30 24.95
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.19 4.24
CAD
Canada
- 25.93 26.20
DKK
Denmark
1000 - 50 4.95 5.00
NOK
Norway
1000 - 50 3.64 3.69
SEK
Sweden
1000 - 20 3.51 3.56
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.169 1.18
KRW
Korea
50k - 10k 0.027 0.0278
1000 0.024 0.0268
CNY
China
100 5.24 5.35
50 5.24 5.35
20 - 10 5.14 5.30
5 - 1 4.94 5.25
PHP
Philippines
1000 - 20 0.605 0.665
NZD
New Zealand
100 - 5 21.65 22.25
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.41 1.46
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.29 2.36
RUB
Russia
5000 - 10 0.40 0.435
MOP
Macau
1000 - 10 3.95 4.02