อัตราแลกเปลี่ยน

24 March 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.62 31.72
50 31.62 31.72
10 - 20 31.47 31.62
5 31.37 31.62
1 31.02 31.42
GBP
United Kingdom
50 41.67 41.90
20- 5 41.57 41.80
EUR
European Union
500-100 35.67 35.90
50 35.62 35.85
20-5 35.57 35.85
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.75 31.95
AUD
Australia
100 - 5 22.28 22.50
JPY
Japan
- 0.287 0.2895
MYR
Malaysia
100 - 50 7.70 7.78
10 - 5 7.50 7.78
2 - 1 7.30 7.78
SGD
Singapore
1000 - 100 23.28 23.45
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.99 4.04
CAD
Canada
- 23.48 23.75
DKK
Denmark
1000 - 50 4.73 4.79
NOK
Norway
1000 - 50 3.65 3.70
SEK
Sweden
1000 - 20 3.36 3.42
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.029 1.045
KRW
Korea
50k - 10k 0.0277 0.0283
1000 0.0267 0.0273
CNY
China
100 4.65 4.71
50 4.65 4.71
20 - 10 4.55 4.66
5 - 1 4.35 4.61
PHP
Philippines
1000 - 20 0.59 0.625
NZD
New Zealand
100 - 5 21.45 21.95
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.33 1.38
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.19 2.25
RUB
Russia
5000 - 10 0.465 0.495
MOP
Macau
1000 - 10 3.80 3.92