อัตราแลกเปลี่ยน

20 February 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.35 31.45
50 31.35 31.45
10 - 20 31.20 31.35
5 31.10 31.35
1 30.75 31.15
GBP
United Kingdom
50 40.32 40.55
20- 5 40.22 40.45
EUR
European Union
500-100 33.67 33.85
50 33.62 33.80
20-5 33.57 33.80
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.75 31.90
AUD
Australia
100 - 5 20.73 20.90
JPY
Japan
- 0.2775 0.282
MYR
Malaysia
100 - 50 7.45 7.51
10 - 5 7.25 7.51
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.33 22.50
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.00 4.04
CAD
Canada
- 23.48 23.70
DKK
Denmark
1000 - 50 4.48 4.53
NOK
Norway
1000 - 50 3.32 3.37
SEK
Sweden
1000 - 20 3.15 3.19
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.989 1.00
KRW
Korea
50k - 10k 0.0257 0.0262
1000 0.0247 0.0259
CNY
China
100 4.42 4.46
50 4.42 4.46
20 - 10 4.32 4.41
5 - 1 4.12 4.36
PHP
Philippines
1000 - 20 0.585 0.615
NZD
New Zealand
100 - 5 19.45 20.00
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.32 1.36
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.22 2.29
RUB
Russia
5000 - 10 0.465 0.495
MOP
Macau
1000 - 10 3.76 3.84