อัตราแลกเปลี่ยน

17 November 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.75 32.85
50 32.75 32.85
10 - 20 32.60 32.75
5 32.50 32.75
1 32.15 32.55
GBP
United Kingdom
50 41.99 42.25
20- 5 41.89 42.15
EUR
European Union
500-100 37.29 37.45
50 37.24 37.40
20-5 37.19 37.40
CHF
Switzerland
1000 - 10 32.65 32.80
AUD
Australia
100 - 5 23.83 24.00
JPY
Japan
- 0.2897 0.291
MYR
Malaysia
100 - 50 7.79 7.85
10 - 5 7.59 7.85
2 - 1 7.39 7.85
SGD
Singapore
1000 - 100 23.78 23.95
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.17 4.21
CAD
Canada
- 24.83 25.00
DKK
Denmark
1000 - 50 4.96 5.00
NOK
Norway
1000 - 50 3.84 3.88
SEK
Sweden
1000 - 20 3.59 3.63
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.079 1.095
KRW
Korea
50k - 10k 0.0286 0.0291
1000 0.0276 0.0281
CNY
China
100 4.70 4.74
50 4.70 4.74
20 - 10 4.60 4.69
5 - 1 4.40 4.64
PHP
Philippines
1000 - 20 0.58 0.615
NZD
New Zealand
100 - 5 22.05 22.60
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.38 1.42
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.19 2.25
RUB
Russia
5000 - 10 0.46 0.495
MOP
Macau
1000 - 10 4.03 4.10