อัตราแลกเปลี่ยน

07 December 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.23 30.31
50 30.23 30.31
10 - 20 30.08 30.21
5 29.98 30.21
1 29.63 30.01
GBP
United Kingdom
50 39.67 39.90
20- 5 39.57 39.80
EUR
European Union
500-100 33.47 33.65
50 33.42 33.60
20-5 33.37 33.60
CHF
Switzerland
1000 - 10 30.55 30.70
AUD
Australia
100 - 5 20.58 20.75
JPY
Japan
- 0.276 0.2805
MYR
Malaysia
100 - 50 7.22 7.27
10 - 5 7.02 7.27
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.18 22.35
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.84 3.88
CAD
Canada
- 22.83 23.05
DKK
Denmark
1000 - 50 4.45 4.50
NOK
Norway
1000 - 50 3.27 3.32
SEK
Sweden
1000 - 20 3.15 3.19
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.999 1.01
KRW
Korea
50k - 10k 0.025 0.0255
1000 0.024 0.025
CNY
China
100 4.26 4.30
50 4.26 4.30
20 - 10 4.16 4.25
5 - 1 3.96 4.20
PHP
Philippines
1000 - 20 0.58 0.615
NZD
New Zealand
100 - 5 19.40 19.90
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.29 1.33
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.10 2.16
RUB
Russia
5000 - 10 0.45 0.485
MOP
Macau
1000 - 10 3.73 3.80