อัตราแลกเปลี่ยน

15 November 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.13 30.21
50 30.13 30.21
10 - 20 29.98 30.11
5 29.88 30.11
1 29.53 29.91
GBP
United Kingdom
50 38.77 38.95
20- 5 38.67 38.85
EUR
European Union
500-100 33.17 33.35
50 33.12 33.30
20-5 33.07 33.30
CHF
Switzerland
1000 - 10 30.40 30.55
AUD
Australia
100 - 5 20.33 20.55
JPY
Japan
- 0.2745 0.2785
MYR
Malaysia
100 - 50 7.20 7.27
10 - 5 7.00 7.27
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.03 22.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.82 3.86
CAD
Canada
- 22.68 22.90
DKK
Denmark
1000 - 50 4.39 4.44
NOK
Norway
1000 - 50 3.25 3.29
SEK
Sweden
1000 - 20 3.07 3.11
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.994 1.01
KRW
Korea
50k - 10k 0.0253 0.0259
1000 0.0243 0.0254
CNY
China
100 4.27 4.31
50 4.27 4.31
20 - 10 4.17 4.26
5 - 1 3.97 4.21
PHP
Philippines
1000 - 20 0.565 0.595
NZD
New Zealand
100 - 5 18.80 19.30
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.29 1.33
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.11 2.18
RUB
Russia
5000 - 10 0.445 0.48
MOP
Macau
1000 - 10 3.72 3.77