อัตราแลกเปลี่ยน

23 May 2565
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 34.08 34.25
50 34.08 34.25
20 - 10 33.97 34.15
5 33.86 34.15
1 33.68 33.95
GBP
United Kingdom
50 42.80 43.05
20- 5 42.70 42.95
EUR
European Union
500-100 36.05 36.30
50 36.00 36.30
20-5 36.00 36.30
CHF
Switzerland
1000 - 10 35.00 35.25
AUD
Australia
100 - 5 24.10 24.30
JPY
Japan
- 0.2665 0.27
MYR
Malaysia
100 - 50 7.71 7.82
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 24.35 25.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.33 4.38
CAD
Canada
- 26.63 26.85
DKK
Denmark
1000 - 50 4.83 4.88
NOK
Norway
1000 - 50 3.49 3.54
SEK
Sweden
1000 - 20 3.41 3.45
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.144 1.15
KRW
Korea
50k - 10k 0.0269 0.0278
1000 0.0239 0.0268
CNY
China
100 5.11 5.18
50 5.11 5.18
20 - 10 5.01 5.13
5 - 1 4.71 5.03
PHP
Philippines
1000 - 20 0.595 0.65
NZD
New Zealand
100 - 5 21.65 22.25
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.43 1.49
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.34 2.42
RUB
Russia
5000 - 10 0.35 0.41
MOP
Macau
1000 - 10 4.01 4.09