อัตราแลกเปลี่ยน

17 March 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.08 31.20
50 31.03 31.20
20-10 30.93 31.10
5 30.83 31.10
2-1 30.48 31.00
GBP
United Kingdom
50 43.33 43.50
20-5 43.23 43.45
EUR
European Union
500-100 38.18 38.40
50 38.13 38.35
20-5 38.08 38.35
CHF
Switzerland
1000-100 32.73 32.95
AUD
Australia
- 23.88 24.30
JPY
Japan
- 0.293 0.295
MYR
Malaysia
100-50 7.85 7.95
20-10 7.65 7.95
5-1 7.45 7.85
SGD
Singapore
1000 23.55 23.75
HKD
Hong Kong
- 3.92 4.00
CAD
Canada
- 23.70 24.05
TWD
Taiwan
1000-100 1.025 1.075
KRW
Korea
50k-10k 0.0284 0.029
1000 0.0264 0.029
CNY
China
100 4.84 4.92
50 4.84 4.92
20-10 4.54 4.92
5-1 4.00 4.82
PHP
Philippines
- 0.52 0.61
NZD
New Zealand
- 22.80 23.15
VND
Vietnam
(:1000) 1.32 1.38
IDR
Indonesia
(:1000) 2.18 2.33
RUB
Russian
- 0.50 0.55
MOP
Macao
- 3.82 3.92