อัตราแลกเปลี่ยน

05 March 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.28 30.41
50 30.28 30.41
20 - 10 30.16 30.31
5 30.05 30.31
1 29.88 30.11
GBP
United Kingdom
50 42.05 42.25
20- 5 41.95 42.15
EUR
European Union
500-100 36.20 36.40
50 36.15 36.40
20-5 36.15 36.40
CHF
Switzerland
1000 - 10 32.60 32.85
AUD
Australia
100 - 5 23.25 23.45
JPY
Japan
- 0.2795 0.2845
MYR
Malaysia
100 - 50 7.39 7.47
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.70 23.05
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.88 3.93
CAD
Canada
- 23.83 24.00
DKK
Denmark
1000 - 50 4.83 4.88
NOK
Norway
1000 - 50 3.48 3.53
SEK
Sweden
1000 - 20 3.52 3.57
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.029 1.04
KRW
Korea
50k - 10k 0.0261 0.0268
1000 0.0241 0.0265
CNY
China
100 4.63 4.69
50 4.63 4.69
20 - 10 4.53 4.64
5 - 1 4.33 4.59
PHP
Philippines
1000 - 20 0.58 0.635
NZD
New Zealand
100 - 5 21.40 21.95
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.30 1.35
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.11 2.17
RUB
Russia
5000 - 10 0.37 0.405
MOP
Macau
1000 - 10 3.60 3.70