อัตราแลกเปลี่ยน

29 July 2564
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 32.75 32.90
50 32.75 32.90
20 - 10 32.63 32.80
5 32.52 32.80
1 32.35 32.60
GBP
United Kingdom
50 45.65 45.90
20- 5 45.55 45.80
EUR
European Union
500-100 38.80 39.00
50 38.75 39.00
20-5 38.75 39.00
CHF
Switzerland
1000 - 10 36.00 36.20
AUD
Australia
100 - 5 24.05 24.25
JPY
Japan
- 0.2955 0.2995
MYR
Malaysia
100 - 50 7.68 7.75
10 - 5 7.10 7.38
2 - 1 6.78 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 24.35 24.70
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.18 4.23
CAD
Canada
- 26.13 26.35
DKK
Denmark
1000 - 50 5.18 5.22
NOK
Norway
1000 - 50 3.69 3.73
SEK
Sweden
1000 - 20 3.77 3.82
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.104 1.115
KRW
Korea
50k - 10k 0.0277 0.0284
1000 0.0257 0.0281
CNY
China
100 5.01 5.07
50 5.01 5.07
20 - 10 4.91 5.02
5 - 1 4.71 4.97
PHP
Philippines
1000 - 20 0.60 0.65
NZD
New Zealand
100 - 5 22.45 23.00
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.44 1.48
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.20 2.26
RUB
Russia
5000 - 10 0.405 0.44
MOP
Macau
1000 - 10 3.83 3.89