อัตราแลกเปลี่ยน

28 January 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.60 30.68
50 30.60 30.68
10 - 20 30.45 30.58
5 30.35 30.58
1 30.00 30.38
GBP
United Kingdom
50 39.92 40.10
20- 5 39.82 40.00
EUR
European Union
500-100 33.62 33.80
50 33.57 33.75
20-5 33.52 33.75
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.40 31.60
AUD
Australia
100 - 5 20.73 20.85
JPY
Japan
- 0.2775 0.2815
MYR
Malaysia
100 - 50 7.46 7.52
10 - 5 7.26 7.52
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.51 22.65
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.91 3.95
CAD
Canada
- 23.13 23.30
DKK
Denmark
1000 - 50 4.46 4.51
NOK
Norway
1000 - 50 3.32 3.37
SEK
Sweden
1000 - 20 3.15 3.20
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.984 0.995
KRW
Korea
50k - 10k 0.0254 0.0259
1000 0.0244 0.0256
CNY
China
100 4.35 4.39
50 4.35 4.39
20 - 10 4.25 4.34
5 - 1 4.05 4.29
PHP
Philippines
1000 - 20 0.57 0.60
NZD
New Zealand
100 - 5 19.65 20.20
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.29 1.33
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.16 2.23
RUB
Russia
5000 - 10 0.465 0.495
MOP
Macau
1000 - 10 3.75 3.80