อัตราแลกเปลี่ยน

13 August 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.00 31.13
50 31.00 31.13
10 - 20 30.87 31.03
5 30.77 31.03
1 30.50 30.83
GBP
United Kingdom
50 40.37 40.65
20- 5 40.27 40.55
EUR
European Union
500-100 36.27 36.55
50 36.22 36.50
20-5 36.17 36.50
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.75 33.95
AUD
Australia
100 - 5 22.03 22.25
JPY
Japan
- 0.2895 0.293
MYR
Malaysia
100 - 50 7.32 7.41
10 - 5 7.12 7.38
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.58 22.78
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.98 4.02
CAD
Canada
- 23.18 23.35
DKK
Denmark
1000 - 50 4.84 4.90
NOK
Norway
1000 - 50 3.39 3.44
SEK
Sweden
1000 - 20 3.49 3.56
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.004 1.02
KRW
Korea
50k - 10k 0.0253 0.0258
1000 0.0233 0.0255
CNY
China
100 4.44 4.49
50 4.44 4.49
20 - 10 4.34 4.44
5 - 1 4.14 4.39
PHP
Philippines
1000 - 20 0.57 0.60
NZD
New Zealand
100 - 5 20.10 20.80
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.39 1.43
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.18 2.25
RUB
Russia
5000 - 10 0.39 0.43
MOP
Macau
1000 - 10 3.73 3.85