อัตราแลกเปลี่ยน

26 May 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.81 31.90
50 31.81 31.90
10 - 20 31.66 31.80
5 31.56 31.80
1 31.21 31.60
GBP
United Kingdom
50 42.77 43.20
20- 5 42.67 43.10
EUR
European Union
500-100 37.25 37.45
50 37.20 37.40
20-5 37.15 37.40
CHF
Switzerland
1000 - 10 32.05 32.25
AUD
Australia
100 - 5 24.02 24.25
JPY
Japan
- 0.2905 0.292
MYR
Malaysia
100 - 50 7.99 8.04
10 - 5 7.79 8.04
2 - 1 7.59 8.04
SGD
Singapore
1000 - 100 23.67 23.85
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.02 4.07
CAD
Canada
- 24.67 25.00
DKK
Denmark
1000 - 50 4.95 5.01
NOK
Norway
1000 - 50 3.87 3.93
SEK
Sweden
1000 - 20 3.58 3.65
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.055 1.075
KRW
Korea
50k - 10k 0.0291 0.0295
1000 0.0281 0.0285
CNY
China
100 4.96 5.00
50 4.96 5.00
20 - 10 4.86 4.95
5 - 1 4.67 4.90
PHP
Philippines
1000 - 20 0.58 0.61
NZD
New Zealand
100 - 5 22.13 22.30
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.33 1.38
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.26 2.34
RUB
Russia
5000 - 10 0.49 0.52
MOP
Macau
1000 - 10 3.80 3.92