อัตราแลกเปลี่ยน

21 July 2561
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 33.34 33.40
50 33.34 33.40
10 - 20 33.19 33.30
5 33.09 33.30
1 32.74 33.10
GBP
United Kingdom
50 43.55 43.80
20- 5 43.45 43.70
EUR
European Union
500-100 38.70 38.90
50 38.65 38.85
20-5 38.60 38.85
CHF
Switzerland
1000 - 10 33.20 33.40
AUD
Australia
100 - 5 24.42 24.60
JPY
Japan
- 0.296 0.2975
MYR
Malaysia
100 - 50 8.19 8.23
10 - 5 7.99 8.23
2 - 1 7.79 8.23
SGD
Singapore
1000 - 100 24.22 24.40
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.21 4.27
CAD
Canada
- 25.12 25.30
DKK
Denmark
1000 - 50 5.14 5.20
NOK
Norway
1000 - 50 3.98 4.04
SEK
Sweden
1000 - 20 3.67 3.73
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.055 1.075
KRW
Korea
50k - 10k 0.029 0.0294
1000 0.028 0.0284
CNY
China
100 4.86 4.90
50 4.86 4.90
20 - 10 4.76 4.85
5 - 1 4.57 4.80
PHP
Philippines
1000 - 20 0.595 0.625
NZD
New Zealand
100 - 5 22.43 22.60
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.42 1.44
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.33 2.36
RUB
Russia
5000 - 10 0.50 0.53
MOP
Macau
1000 - 10 3.96 4.05