อัตราแลกเปลี่ยน

07 June 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.33 31.48
50 31.33 31.48
10 - 20 31.18 31.38
5 31.08 31.38
1 30.73 31.18
GBP
United Kingdom
50 39.62 39.95
20- 5 39.52 39.85
EUR
European Union
500-100 35.32 35.55
50 35.27 35.50
20-5 35.22 35.50
CHF
Switzerland
1000 - 10 32.55 32.75
AUD
Australia
100 - 5 21.73 21.90
JPY
Japan
- 0.2855 0.289
MYR
Malaysia
100 - 50 7.24 7.32
10 - 5 7.04 7.32
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.48 22.65
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.00 4.05
CAD
Canada
- 23.23 23.45
DKK
Denmark
1000 - 50 4.72 4.77
NOK
Norway
1000 - 50 3.32 3.37
SEK
Sweden
1000 - 20 3.37 3.41
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.009 1.03
KRW
Korea
50k - 10k 0.025 0.0256
1000 0.024 0.0253
CNY
China
100 4.39 4.43
50 4.39 4.43
20 - 10 4.29 4.38
5 - 1 4.09 4.33
PHP
Philippines
1000 - 20 0.57 0.615
NZD
New Zealand
100 - 5 19.95 20.50
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.28 1.34
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.07 2.18
RUB
Russia
5000 - 10 0.385 0.44
MOP
Macau
1000 - 10 3.78 3.90