อัตราแลกเปลี่ยน

24 August 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 30.52 30.61
50 30.52 30.61
10 - 20 30.37 30.51
5 30.27 30.51
1 29.92 30.31
GBP
United Kingdom
50 37.42 37.65
20- 5 37.32 37.55
EUR
European Union
500-100 33.87 34.10
50 33.82 34.05
20-5 33.77 34.05
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.15 31.30
AUD
Australia
100 - 5 20.58 20.75
JPY
Japan
- 0.2875 0.29
MYR
Malaysia
100 - 50 7.27 7.34
10 - 5 7.07 7.34
2 - 1 6.87 7.34
SGD
Singapore
1000 - 100 22.03 22.20
HKD
Hong Kong
1000 - 10 3.87 3.92
CAD
Canada
- 23.13 23.40
DKK
Denmark
1000 - 50 4.51 4.56
NOK
Norway
1000 - 50 3.36 3.41
SEK
Sweden
1000 - 20 3.13 3.18
TWD
Taiwan
2000 - 100 0.964 0.98
KRW
Korea
50k - 10k 0.0248 0.0254
1000 0.0238 0.0244
CNY
China
100 4.28 4.34
50 4.28 4.34
20 - 10 4.18 4.29
5 - 1 3.98 4.24
PHP
Philippines
1000 - 20 0.565 0.60
NZD
New Zealand
100 - 5 19.35 19.95
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.29 1.33
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.13 2.19
RUB
Russia
5000 - 10 0.45 0.485
MOP
Macau
1000 - 10 3.73 3.81