อัตราแลกเปลี่ยน

22 September 2563
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.27 31.35
50 31.27 31.35
10 - 20 31.14 31.25
5 31.04 31.25
1 30.77 31.05
GBP
United Kingdom
50 40.07 40.60
20- 5 39.97 40.50
EUR
European Union
500-100 36.72 36.95
50 36.67 36.90
20-5 36.62 36.90
CHF
Switzerland
1000 - 10 34.05 34.25
AUD
Australia
100 - 5 22.43 22.60
JPY
Japan
- 0.297 0.30
MYR
Malaysia
100 - 50 7.50 7.56
10 - 5 7.12 7.38
2 - 1 6.80 7.17
SGD
Singapore
1000 - 100 22.88 23.05
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.01 4.05
CAD
Canada
- 23.38 23.60
DKK
Denmark
1000 - 50 4.89 4.94
NOK
Norway
1000 - 50 3.32 3.37
SEK
Sweden
1000 - 20 3.48 3.53
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.009 1.025
KRW
Korea
50k - 10k 0.0261 0.0267
1000 0.0241 0.0264
CNY
China
100 4.57 4.61
50 4.57 4.61
20 - 10 4.47 4.56
5 - 1 4.27 4.51
PHP
Philippines
1000 - 20 0.595 0.625
NZD
New Zealand
100 - 5 20.45 21.00
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.40 1.44
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.16 2.22
RUB
Russia
5000 - 10 0.38 0.42
MOP
Macau
1000 - 10 3.68 3.80