อัตราแลกเปลี่ยน

19 January 2562
สกุลเงินหน่วยเงินราคาซื้อราคาขาย
USD
United States
100 31.60 31.69
50 31.60 31.69
10 - 20 31.45 31.59
5 31.35 31.59
1 31.00 31.39
GBP
United Kingdom
50 40.72 41.15
20- 5 40.62 41.05
EUR
European Union
500-100 35.87 36.05
50 35.82 36.00
20-5 35.77 36.00
CHF
Switzerland
1000 - 10 31.65 31.85
AUD
Australia
100 - 5 22.53 22.75
JPY
Japan
- 0.29 0.292
MYR
Malaysia
100 - 50 7.69 7.75
10 - 5 7.49 7.75
2 - 1 7.29 7.75
SGD
Singapore
1000 - 100 23.33 23.50
HKD
Hong Kong
1000 - 10 4.03 4.09
CAD
Canada
- 23.78 24.00
DKK
Denmark
1000 - 50 4.76 4.81
NOK
Norway
1000 - 50 3.64 3.69
SEK
Sweden
1000 - 20 3.45 3.50
TWD
Taiwan
2000 - 100 1.049 1.06
KRW
Korea
50k - 10k 0.0276 0.0281
1000 0.0266 0.0271
CNY
China
100 4.61 4.66
50 4.61 4.66
20 - 10 4.51 4.61
5 - 1 4.31 4.56
PHP
Philippines
1000 - 20 0.59 0.625
NZD
New Zealand
100 - 5 21.10 21.80
VND
Vietnam
500k -10k (:1000) 1.36 1.41
IDR
Indonesia
100k - 1k (:1000) 2.20 2.26
RUB
Russia
5000 - 10 0.44 0.475
MOP
Macau
1000 - 10 3.93 4.04