ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 41,200.00 41,100.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 41,700.00 40,355.92 2,662.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 41,826.44 2,759.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 36,320.33 2,395.80
ทองรูปพรรณ 80% n/a 32,284.74 2,129.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 18,161.68 1,198.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 14,129.12 932.00