ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 25,200.00 25,100.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 25,700.00 24,650.16 1,626.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 25,544.60 1,685.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 22,185.14 1,463.40
ทองรูปพรรณ 80% n/a 19,720.13 1,300.80
ทองรูปพรรณ 50% n/a 11,097.12 732.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 8,626.04 569.00