ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 28,100.00 28,000.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 28,600.00 27,500.24 1,814.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 28,500.80 1,880.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 24,750.22 1,632.60
ทองรูปพรรณ 80% n/a 22,000.19 1,451.20
ทองรูปพรรณ 50% n/a 12,370.56 816.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 9,626.60 635.00