ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,700.00 19,600.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 20,200.00 19,253.20 1,270.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,950.56 1,316.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,327.88 1,143.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,402.56 1,016.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,671.52 572.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,746.20 445.00