ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 28,400.00 28,300.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 28,900.00 27,788.28 1,833.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 28,788.84 1,899.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 25,009.45 1,649.70
ทองรูปพรรณ 80% n/a 22,230.62 1,466.40
ทองรูปพรรณ 50% n/a 12,507.00 825.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 9,732.72 642.00