ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 30,400.00 30,300.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 30,900.00 29,759.08 1,963.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 30,835.44 2,034.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 26,783.17 1,766.70
ทองรูปพรรณ 80% n/a 23,807.26 1,570.40
ทองรูปพรรณ 50% n/a 13,386.28 883.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 10,414.92 687.00