ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 21,000.00 20,900.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 21,500.00 20,526.64 1,354.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 21,269.48 1,403.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 18,473.98 1,218.60
ทองรูปพรรณ 80% n/a 16,421.31 1,083.20
ทองรูปพรรณ 50% n/a 9,232.44 609.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 7,185.84 474.00