ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 28,850.00 28,750.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 29,350.00 28,227.92 1,862.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 29,258.80 1,930.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 25,405.13 1,675.80
ทองรูปพรรณ 80% n/a 22,582.34 1,489.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 12,704.08 838.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 9,884.32 652.00