ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 20,850.00 20,750.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 21,350.00 20,375.04 1,344.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 21,117.88 1,393.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 18,337.54 1,209.60
ทองรูปพรรณ 80% n/a 16,300.03 1,075.20
ทองรูปพรรณ 50% n/a 9,171.80 605.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 7,125.20 470.00