ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 21,700.00 21,600.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 22,200.00 21,208.84 1,399.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 21,982.00 1,450.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 19,087.96 1,259.10
ทองรูปพรรณ 80% n/a 16,967.07 1,119.20
ทองรูปพรรณ 50% n/a 9,550.80 630.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 7,428.40 490.00