ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,500.00 19,400.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 20,000.00 19,056.12 1,257.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,150.51 1,131.30
ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,244.90 1,005.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,580.56 566.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,670.40 440.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,753.48 1,303.00