ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 21,400.00 21,300.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 21,900.00 20,920.80 1,380.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 21,678.80 1,430.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 18,828.72 1,242.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 16,736.64 1,104.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 9,414.36 621.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 7,322.28 483.00