ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,400.00 19,300.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,900.00 18,950.00 1,250.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,632.20 1,295.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,055.00 1,125.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,160.00 1,000.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,535.08 563.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,640.08 438.00