ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 31,950.00 31,850.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 32,450.00 31,275.08 2,063.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 32,412.08 2,138.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 28,147.57 1,856.70
ทองรูปพรรณ 80% n/a 25,020.06 1,650.40
ทองรูปพรรณ 50% n/a 14,068.48 928.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 10,945.52 722.00