ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,350.00 19,250.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,850.00 18,904.52 1,247.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,586.72 1,292.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,014.07 1,122.30
ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,123.62 997.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,504.76 561.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,609.76 436.00