ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,000.00 18,900.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,500.00 18,555.84 1,224.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,222.88 1,268.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 16,700.26 1,101.60
ทองรูปพรรณ 80% n/a 14,844.67 979.20
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,353.16 551.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,488.48 428.00