ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 29,750.00 29,650.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 30,250.00 29,122.36 1,921.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 30,183.56 1,991.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 26,210.12 1,728.90
ทองรูปพรรณ 80% n/a 23,297.89 1,536.80
ทองรูปพรรณ 50% n/a 13,098.24 864.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 10,187.52 672.00