ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 32,050.00 31,950.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 32,550.00 31,381.20 2,070.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 32,518.20 2,145.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 28,243.08 1,863.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 25,104.96 1,656.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 14,129.12 932.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 10,991.00 725.00