ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 23,900.00 23,800.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 24,400.00 23,376.72 1,542.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 24,225.68 1,598.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 21,039.05 1,387.80
ทองรูปพรรณ 80% n/a 18,701.38 1,233.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 10,521.04 694.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 8,186.40 540.00