ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 26,150.00 26,050.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 26,650.00 25,574.92 1,687.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 26,499.68 1,748.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 23,017.43 1,518.30
ทองรูปพรรณ 80% n/a 20,459.94 1,349.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 11,506.44 759.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 8,944.40 590.00