ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 28,300.00 28,200.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 28,800.00 27,697.32 1,827.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 28,697.88 1,893.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 24,927.59 1,644.30
ทองรูปพรรณ 80% n/a 22,157.86 1,461.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 12,461.52 822.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 9,687.24 639.00