ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 22,950.00 22,850.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 23,450.00 22,436.80 1,480.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 23,255.44 1,534.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 20,193.12 1,332.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 17,949.44 1,184.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 10,096.56 666.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 7,852.88 518.00