ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 19,750.00 19,650.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 20,250.00 19,298.68 1,273.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,368.81 1,145.70
ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,438.94 1,018.40
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,686.68 573.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,761.36 446.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 19,996.04 1,319.00