ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 26,000.00 25,900.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 26,500.00 25,438.48 1,678.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 26,363.24 1,739.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 22,894.63 1,510.20
ทองรูปพรรณ 80% n/a 20,350.78 1,342.40
ทองรูปพรรณ 50% n/a 11,445.80 755.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 8,898.92 587.00