ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 18,500.00 18,400.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,000.00 18,070.72 1,192.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 18,722.60 1,235.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 16,263.65 1,072.80
ทองรูปพรรณ 80% n/a 14,456.58 953.60
ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,125.76 536.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,321.72 417.00