ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง ราคาขาย/บาท ราคารับซื้อ/บาท ราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5% 26,350.00 26,250.00 n/a
ทองรูปพรรณ 96.5% 26,850.00 25,772.00 1,700.00
ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 26,711.92 1,762.00
ทองรูปพรรณ 90% n/a 23,194.80 1,530.00
ทองรูปพรรณ 80% n/a 20,617.60 1,360.00
ทองรูปพรรณ 50% n/a 11,597.40 765.00
ทองรูปพรรณ 40% n/a 9,020.20 595.00